Specijalistička Ortodontska Ordinacija

Pozovite nas(066) 6332-796

19.12.2018.

Zašto pravimo RTG snimke pre ortodontskog tretmana

Svi ortodontski pacijenti pre početka terapije moraju imati napravljen detaljan plan lečenja koji je individualno kreiran. Na RTg snimcima su nam vidljive sve koštane strukture koje se ne mogu videti okom (prisustvo ili odsustvo mlečnih i stalnih zuba, kao i mogući zaostali delovi zuba koji su ranije izvađeni.) Oni su nam neophodni i da bismo napravili određena premeravanja i plan lečenja.

Tek nakon detaljne analize OPT i TR snimaka zajedno sa ostalom medicinskom dokumentacijom (anamnezom, fotografijama, modelima zuba...) pravi se individualan plan lečenja za svakog pojedinačnog pacijenta, u skladu sa najnovijim i najefikasnijim rešenjima za dati problem.