Specijalistička Ortodontska Ordinacija

Pozovite nas(066) 6332-796

USLUGE

Ortis je ordinacija osnovana 2001. godine, sa ciljem da pruža isključivo specijalizovane tretmane iz ortodoncije.

Tretmani podrazumevaju specijalizovano savetovanje i podršku pre, tokom i posle lečenja; korekciju svih vrsta malokluzija, u svim starosnim dobima - od ranih tretmana do tretmana odraslih uključujući i pripremu za ortognatsku hirurgiju, protetiku, paradontologiju i druge stomatološke intervencije.

Želimo da vam obezbedimo najviši standard završnih rezultata i tome 
smo posvetili godine iskustva. Umesto prefabrifikovanih ortodontskih 
aparata, istih za sve, manuelno izrađujemo individualno formirane ort- 
odontske aparate u skladu sa potrebama tretmana i individualnim oso- 
benostima vilica i lica svakog pacijenta ponaosob.

Projektovanje kvalitetnih tretmana prema pojedinačnim potrebama jedini je način da se očuva izvorna fizionomija lica, postigne dobra kontrola rasta i dugoročna stabilnost dobijenih rezultata lečenja.

U prilog tradicije i posvećenosti Ortis tima pacijentima govore i sledeće činjenice: Ortis je najstarija specijalizovana ortodontska ordinacija na ovim prostorima koja od samog osnivanja 2001. godine arhivira celokupnu dokumentaciju lečenja svih pacijenata.