Specijalistička Ortodontska Ordinacija

Pozovite nas(066) 6332-796

23.05.2019.

Usmena prezentacija Dr sci. med. Ivane Demko Rihter na 8. Kongresu USSI EDI

Naša koleginica, Dr sci. med. Ivana Demko Rihter, održala usmenu prezentaciju na temu „Prevencija i terapija početnih karijesnih lezija gleđi kod pacijenata u ortodontskom tretmanu“, na tekućem 10. Međunarodnom Kongresu Stomatologa Vojvodine, u Novom Sadu.