Specijalistička Ortodontska Ordinacija

Pozovite nas(066) 6332-796

18.08.2021.

Recidiv

Pod pojmom recidiva podrazumevamo ponovno javljanje ortodontske nepravilnosti koje može biti delimično ili potpuno. Uzroci ponovnog nastanka ortodontske anomalije su brojni, a najčešće usko povezani sa nepoštovanjem bioloških principa terapije, izazvane od strane terapeuta ili pak nepoštovanje protokola nošenja retencionih aparata u završnoj fazi lečenja od strane pacijenta. I u jednom i u drugom slučaju je najčešće indikovan ponovni ortodontski tretman.

Recidivom su obično najviše zahvaćeni donji centralni i lateralni incizivi što pacijenti najčešće, pogrešno povezuju sa nicanjem umnjaka kao mogućim uzrokom iako su istraživanja pokazala da se recidiv javlja i kod osoba koji uopšte nemaju umnjake.