Specijalistička Ortodontska Ordinacija

Pozovite nas(066) 6332-796

20.04.2018.

Razlika između ortodontskog aparata i fiksne proteze-jezičke nedoumice

Ortodoncija je grana stomatologije koja se bavi korekcijom nepravilnog položaja zuba i vilica. U ove svrhe koriste se ortodontski aparati, koji mogu biti i fiksni - sastoje se se od elemenata  koji se lepe na površinu zuba i ne skidaju se. Na ovaj način postižemo korekciju položaja zuba i vilica i modifikaciju njihovog rasta.

Proteza je nadoknada za izgubljeni organ. Fiksna protetika je oblast stomatologije koja pripada grani protetike i bavi se rehabilitacijom zubnog niza to jest nadoknadom jednog ili više zuba koji nedostaju uz pomoć krunica, mostova, i sličnih protetskih nadoknada, koje popunjavaju praznine između prirodnih zuba fiksirajući se na njih, zbog čega ne postoji mogućnost njihovog skidanja pa ih zovemo fiksne proteze.