Specijalistička Ortodontska Ordinacija

Pozovite nas(066) 6332-796

01.05.2020.

Prvi pregled u Ortisu

Prvi pregled u ordinaciji Ortis je bitan i na njemu se svakom pacijentu pristupa indvidualno u skladu sa njegovim ličnim željama i afinitetima.

U skladu sa zahtevima pacijenta i kliničkim pregledom pristupa se prikupljanju medicinske dokumentacije u vidu anamneze (upitnika), fotografija, uzimanja otisaka i rendgen snimaka kako bi se izradio individualan plan lečenja za svakog našeg pacijenta.