Specijalistička Ortodontska Ordinacija

Pozovite nas(066) 6332-796

11.08.2021.

Pristup pacijentima u ordinaciji Ortis

Nepravilan položaj zuba i ortodontske anomalije uzrok su raličitih problema:

Pacijenti se uglavom javljaju sami ili po preporuci svog izabranog stomatologa, najčešće nezadovoljni estetikom. Da bi terapija bila uspešna, važna je blagovremena dijagnoza i dobar plan terapije. Plan terapije se donosi nakon: 

Lečenje pacijenata u ordinaciji Ortis se zasniva na tretiranju pacijenta kao individue, gde se za svakog ponaosob pacijenta izrađuju individualni, uniformni ortodontski aparati - primereni za njegov slučaj.