Specijalistička Ortodontska Ordinacija

Pozovite nas(066) 6332-796

24.02.2022.

Implementacija digitalnog protokola u savremenoj stomatologiji

Primena novih tehnologija donela je brojne promene u gotovo svim sferama života. Pa tako, savremena stomatološka praksa podrazumeva primenu novih protokola u lečenju pacijenata sagledavajući ih iz drugačije perspektive.Naša ordinacija poseduje digitalnu opremu koja je našla primenu ne samo u ortodonciji, već i u drugim granama stomatologije. Digitalna oprema podrazumeva da se u radu koristi digitalni skener, digitalna dentalna fotografija, Digital Smile Design Softver, digitalna CAD-CAM tehnologija itd. Intraoralnim skenerom snimaju se zubi što naši pacijenti mogu odmah da vide na monitoru ispred sebe. Na osnovu prikupljenih podataka izrađuje se 3D model koji nam služi za sprovođenje dijagnostičkih i terapijskih procedura.Prednost digitalnih protokola u tretmanu su: ušteda vremena, izuzetna preciznost i predvidljivost, veća efikasnost dentalnih procedura, kao i veći komfor za pacijenta.

Smatramo da naši pacijenti zaslužuju najviši standard stomatološkog tretmana i zato smo odlučili da krenemo putem digitalizacije u stomatologiji.