Specijalistička Ortodontska Ordinacija

Pozovite nas(066) 6332-796

23.07.2021.

Funkcije orofacijalne regije

Osnovne fiziološke funkcije orofacijalne regije su disanje, dojenje, gutanje, žvakanje i govor. U kliničkoj ortodontskoj praksi često srećemo pacijente srednje i starije životne dobi, koji ove funkcije ne obavljaju pravilno. Morfologija orofacijalne regije i njene funkcije su u neraskidivoj vezi, tj. međusobno se dopunjuju, a takođe i interaktivno deluju. Veoma je česta pojava da nepravilne funkcije i loše navike dovode do nepravilne razvijenosti određenih segmenata ove regije, odnosno, smatraju se etiološkim faktorima nastanka malokluzija. Suprotno, postojanje malokluzija različitog porekla, može za posledicu imati nepravilno odvijanje funkcija.

Poznavanje orofacijalnih funkcija od krucijalnog je značaja za svakodnevnu praksu ortodonata. Disfunkcije orofacijalne regije čest su uzrok pojave malokluzija i dentofacijalnih anomalija. Iz terapeutskog ugla, njihovo poznavanje pomaže pri otklanjanju štetnih i limitirajućih činilaca na tok lečenja i povećava izgled stabilnosti postignutih rezultata. 

Rešavanju problematike treba pristupiti blagovremeno i time stvoriti uslove za pravilan razvoj deteta, njegovo psihičko sazrevanje i socijalnu integraciju sa okolinom.