Specijalistička Ortodontska Ordinacija

Pozovite nas(066) 6332-796

14.10.2021.

Fotografija u stomatologiji

Prilikom prvog dolaska pacijenta u našu ordinaciju on podleže standardizovanom protokolu pregleda. Deo tog protokola jeste i fotografisanje pacijenta.

Fotografija zauzima značajno mesto u svakodnevnoj stomatološkoj praksi i predstavlja važan i neizostavan deo medicinske dokumentacije.

Intraoralne i ekstraoralne fotografije koristimo u svrhu dijagnostičkih procedura i planiranja lečenja.

Deo standardne procedure u planiranju ortodontske terapije predstavlja analiza početnog stanja. To su profilne i anfas fotografije, kao i Intraoralne fotografije zubnih lukova i okluzije. Ukoliko je potrebno pacijent se može fotografisati i u određenim fazama terapije. Na ovaj način će se omogućiti pacijentu da problem sagleda onako kako ga vidi lekar i za kratko vreme pacijent može dobiti potpunu informaciju o toku lečenja.

Dokumentovanje toka terapije je posebno značajno kod dugotrajnih stomatoloških rehabilitacija, kao što su ortodontske, tako da na kraju svakog ortodontskog tretmana naši pacijenti imaju početne i završne fotografije lečenja.

Ovakva primena fotografije olakšava i unapređuje svakodnevni klinički rad na različite načine. Olakšava komunikaciju jer pacijenti često imaju površno shvatanje problema, te uz nekoliko kvalitetnih fotografija svoj problem doživljavaju na drugačiji način. Uz tumačenje onoga što se vidi na fotografiji od strane lekara pacijentu se daje potpuna informacija na osnovu koje može da donese ispravnu odluku o prihvatanju predložene terapije.

Samo uz dobre fotografije moguće je prikazati rezultate naučnih, stručnih i kliničkih istraživanja i zato je sa razlogom fotografija obavezni deo svakog ozbiljnog plana lečenja.