Specijalistička Ortodontska Ordinacija

Pozovite nas(066) 6332-796

23.05.2024.

Anamneza - zašto su nama potrebni vaši lični podaci?

Anamneza jeste razgovor sa pacijentom u cilju prikupljanja svih informacija, koje su bitne za otkrivanje stvarne prirode bolesti i tačno postavljanje dijagnoze. Mnoge bolesti se mogu dijagnostikovati već nakon dobro uzete anamneze. Smatra se da anamneza ima veliki značaj u postavljanju prave dijagnoze. Svi podaci dobijeni na ovaj način, zajedno sa podacima dobijenim tokom fizičkog pregleda i dopunskih ispitivanja se beleže u obrazac koji se zove karton bolesnika. Anamneza u okviru istorije bolesti sadrži sledeće delove: generalije, glavne tegobe, sadašnja bolest, ranije bolesti i navike pacijenta, ispitivanje o sadašnjem stanju (anamneza po sistemima), lična anamneza, porodična anamneza, socijalno-epidemiološki podaci i anamnezni zaključak. Vođenje zdravstvene dokumentacije i evidencija, je deo stručnog rada i obaveza je zdravstvenih ustanova i privatne prakse. Regulisana je zakonom o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva.