Specijalistička Ortodontska Ordinacija

Pozovite nas(066) 6332-796

26.07.2017.

Uspešno prikupljen uzorak za doktorsku disertaciju dr Ivane Demko Rihter

Dr Ivana Demko Rihter, je u mesecu julu uspešno prikupila kompletan materijal za izradu doktorske disertacije, koji je skupljala protekle 2 godine. Uzorak se sastoji od 100 pacijenata koji su prošli fiksni ortodontski tretman u Specijalistiškoj ortodontskoj ordinaciji ORTIS, a tema doktorske disertacije je "Prevalencija početnih karijesnih lezija i mogućnosti njihove terapije nakon fiksnog ortodontskog tretmana." Zahvaljujemo se našim pacijentima na pismenoj saglasnosti za učestvovanje u izradi ovog rada.

Uspešno prikupljen uzorak za doktorsku disertaciju dr Ivane Demko Rihter