Specijalistička Ortodontska Ordinacija

Pozovite nas(066) 6332-796

14.09.2018.

Naša koleginica dr Ivana Demko Rihter uspešno odbranila doktorsku disertaciju

Dr Ivana Demko Rihter je 12.09.2018. godine uspešno odbranila doktorsku disertaciju na temu: „Prevalencija početnih karijesnih lezija i mogućnosti njihove terapije nakon fiksnog ortodontskog tretmana“, na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i ovim je Ortis tim dobio jednog doktora nauka.